get code for tracking website
Track Web Visitors
>>>ขอเชิญเที่ยวชม สวนสวรรค์สุพรรณบุรี....งานทุ่งกระเจียว สื่อรักวันแม่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน >>>งานทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรี 1-15 ธันวาคม >>> งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว 16-31 ธันวาคม >>> งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี 1 - 12 มกราคม>>>งานกุมภาพันธ์สัญญารัก 1-15 กุมภาพันธ์.....

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 
     - รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัด สุพรรณบุรี
(รายละเอียด) (10/03/57)  
 
    - ขอเชิญ ฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
         หลักสูตร  “ดาวเรืองตัดดอกเพิ่มรายได้ในครัวเรือน” (รายละเอียด)
         หลักสูตร  “เทคนิคการปลูกพืชผักพันธุ์ดี เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” (รายละเอียด)
         หลักสูตร “เทคนิคการผลิตพืชเพื่อการค้า” (รายละเอียด)

         หลักสูตร  “การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบยั่งยืน” (รายละเอียด)
        ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุ
รี
(21/01/57)   
     - 
ข่าวทั้งหมด...
 

     - ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
       เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
(รายละเอียด)20/03/57

     - ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
       เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
(รายละเอียด)13/02/57

     -
ข่าวทั้งหมด...

     - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ในตำแหน่ง
       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียด) (26/06/57)

     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ในตำแหน่ง
       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(รายละเอียด) (23/06/57)
     - ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
       ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(รายละเอียด) (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) (02/06/57)
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 

 

 
 
 
   

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-437704-5 โทรสาร : 035-437705 ต่อ 102
e-mail : aopdt01@doae.go.th