สวนสวรรค์ สุพรรณบุรี พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Design Factory
ขอเชิญเที่ยวชม สวนสวรรค์สุพรรณบุรี....งานกุมภาพันธ์สัญญารัก 1-15 กุมภาพันธ์ >>>งานทุ่งกระเจียว สื่อรักวันแม่ 1-31 สิงหาคม>>> งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว 16-31 ธันวาคม >>>งานทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรี 1-15 ธันวาคม >>> งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี 1 - 12 มกราคม....
     - รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัด สุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
(รายละเอียด) (10/03/57)  
 
    - ขอเชิญ ฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
         หลักสูตร  “ดาวเรืองตัดดอกเพิ่มรายได้ในครัวเรือน” (รายละเอียด)
         หลักสูตร  “เทคนิคการปลูกพืชผักพันธุ์ดี เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” (รายละเอียด)
         หลักสูตร “เทคนิคการผลิตพืชเพื่อการค้า” (รายละเอียด)

         หลักสูตร  “การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบยั่งยืน” (รายละเอียด)
        ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุ
รี
(21/01/57)   
     - 
ข่าวทั้งหมด...
 

     - ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
       เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
(รายละเอียด)20/03/57

     - ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
       เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
(รายละเอียด)13/02/57

     -
ข่าวทั้งหมด...

     - ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
       ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(รายละเอียด) (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง) (23/12/56)

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
   

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง )
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-437704-5 โทรสาร : 035-437705 ต่อ 9
e-mail : aopdt01@doae.go.th