get code for tracking website
Track Web Visitors

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 
งานเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ในปีนี้ทางศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  ปลูกกระเจียว
ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 1 แสนต้น มีดอกมากกว่า 1 แสนดอก มีทั้งสิ้นมากกว่า12 สายพันธุ์ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชม
ตั้งแต่ในวันที่ 1  มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
อ่านต่อ....
ภาพบรรยากาศภายในทุ่งดอกกระเจียว
 

    - ขอเชิญ ฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้    (DOWNLOAD เอกสารโครงการ)

  หลักสูตร     “เทคนิคการปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมอาเซียน”
      (รายละเอียด) (DOWNLOAD เอกสารโครงการ)
 
  หลักสูตร “การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า”
      (รายละเอียด) (DOWNLOAD เอกสารโครงการ)
 
  หลักสูตร  “การปลูกหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน”
      (รายละเอียด) (DOWNLOAD เอกสารโครงการ)
 

      ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (25/12/57)   

     - 
ข่าวทั้งหมด...
 

    -  ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี สอบราคาจ้างจัดทำวัสดุโฆษณา
        และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(รายละเอียด) (20/05/58)

    -  ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 11
        รายการ(รายละเอียด) (ราคากลาง) 
(18/05/58)

    - ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (รายละเอียด)(16/04/58)
ข่าวทั้งหมด...

     -

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 

 

 
 
 
   

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-437705 โทรสาร : 035-437705 ต่อ 102
e-mail : aopdt01@doae.go.th